Slatiňansko očima Jindřicha Vodičky

V pondělí 6.dubna 2009, byla otevřena v městské knihovně a infocentru va Slatiňanech výstava fotografií : "Slatiňansko očima Jindřicha Vodičky". Na přípravě a instalaci této výstavy se velkou měrou podileli pracovníci Správy CHKO Železné hory, největší dík za její realizaci patří Vlastimilu Peřinovi.

 RNDr. Jindřich Vodička CSc se narodil 22. září 1921 v Zahradní ulici čp. 306 v Chrudimi, vedle bývalého hostince Na Festunku. V Chrudimi prožil dětství i mládí. V roce 1941 složil maturitu na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, mimo jiné i z latiny a řečtiny.
Po válce v roce 1945 začal studovat přírodovědeckou fakultu University Karlovy se specializací na geologii, mineralogii a petrografii. V roce 1949 složil rigorozní zkoušku a stal se doktorem přírodních věd.
Celý život pracoval jako geolog, a to nejen v oblasti Železných hor, které si pro svoje podmanivé kouzlo velmi oblíbil, ale i v dalších geologicky zajímavých místech.
V terénu se věnoval i fotografování, a to v 50-tých letech na barevné diapozitivy a čemobílou fotografii svitkového formátu. Jeho archiv černobílých negativů 6x6 cm byl ukončen číslem 8 438.
Od dětství byl skautem a později i aktivním skautským činovníkem s přezdívkou Krystal.
Své poznatky shrnul v mnoha odborných pojednáních i populárních článcích. Lásku ke geologii a Železným horám celý život šířil na různých přednáškách, besedách a exkurzích pro širokou veřejnost.
Detailní znalost krajiny Železných hor, které prochodil křížem krážem. Encyklopedické znalosti neomezující se pouze na geologii. Schopnost trefného glosování aktuálních společenských událostí. Osobní charisma. To a ještě mnoho dalšího jej učinilo osobností takřka legendární.
Jeho posledním souborným dílem byl Sborník Železné hory č. 5 -Železné hory očima geologa.
Volné chvíle a období důchodu trávil se svojí ženou na chalupě v Lipce u Horního Bradla, kde se setkával s lidmi jako V. Ložek, J. Hruška, K. Pošmoumý , J. Žežulka, L. Žák, D. Smutek a dalšími.
Jindřich Vodička zemřel v Praze 12. prosince 2006.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode